Latest Posts

  • కధలు 0

    దైవదర్శనం

    చిన్నపటినుండి  దేవుడంటే నాకు చాలా  ఇష్టమండి . తెలిసీ తెలీని వయసులో దేవుడు అంటే ఎవరమ్మా అని అమ్మని అడిగినప్పుడు, “నీకు నేను నాన్న ఎలాగో మనందరికీ, అంటే భూమ్మీద  ఉన్న అందరికి దేవుడు అలాగన్న మాట” , ...

    On January 9, 2014 / By
  • సాయంకాలం కబుర్లు 1

    sayamkalam kaburlu – 1

    నమస్కారమండి  నేను  ఒక తెలుగు అమ్మాయిని . తెలుగింటి  ఆడపిల్లలకి ఉండే  సహజమైన ఆభరణాలు అవే నండి ఆ వగరు ,పొగరు,అందం, అమాయకత్వం ,అన్నిటికి మించినది మన తెలుగు ఆడపిల్లల ఆస్తి అదే గడుసుతనం  వున్న ఒక సామాన్య ...

    On January 8, 2014 / By