Latest Posts

  • సాయంకాలం కబుర్లు 1

    sayamkalam kaburlu – 1

    నమస్కారమండి  నేను  ఒక తెలుగు అమ్మాయిని . తెలుగింటి  ఆడపిల్లలకి ఉండే  సహజమైన ఆభరణాలు అవే నండి ఆ వగరు ,పొగరు,అందం, అమాయకత్వం ,అన్నిటికి మించినది మన తెలుగు ఆడపిల్లల ఆస్తి అదే గడుసుతనం  వున్న ఒక సామాన్య ...

    On January 8, 2014 / By